Ulkotyöpaja Lato

Ulkotyöpaja Lato tarjoaa osallisuutta edistävää päiväaikaista työpajatoimintaa 31:lle aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Ladossa on seitsemän pienryhmää, joita ohjaa moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan, sekä puutarha-alan ammattilaisista koostuva tiimi. Henkilökohtaisia vahvuuksia tukien ja uusia haasteita kokeillen ohjaamme pajalaisia erilaisissa viher- ja puutarha-alan tehtävissä. Oppiminen tapahtuu konkreettisen toiminnan avulla.

Pajalaisille valitaan yhdessä heidän toimintakykyään, taitojaan ja tietojaan tukevia toimintoja ja tehtäviä. Tehtävät tukevat heitä kohti itsenäisempää elämää. Työpaja tekee myös säännöllisesti retkiä luontoon, jolloin asiakkaiden luontosuhde vahvistuu. Pajalaiset osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi osallistumalla viikko-ohjelmien suunnitteluun sekä kuukausittain järjestettäviin asiakaskokouksiin. Näin he voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön saaden oman äänensä kuuluviin.

Tervetuloa ulkotyöpaja Latoon!

Löydät Ulkotyöpaja Ladon myös facebookista

asiakaspaikkatiedustelut: minna.pietikainen@lyhty.fiTähkätie 4a, 00390 Helsinki
Puh. 046 - 9214 879