OPPIMISYKSIKKÖ LAMPPU

Oppimisyksikkö Lamppu tarjoaa osallistavaa, itsenäisyyttä tukevaa ja tavoitteellista päivätoimintaa nuorille aikuisille. Lampussa on mahdollisuus peruskoulussa hankittujen tietojen täydentämiseen ja elämässä tarvittavien taitojen vahvistamiseen. Lampussa ollaan pääsääntöisesti 5 vuotta, jonka aikana pyritään erilaisten kokeilujen ja työharjoitteluiden kautta luomaan oma polku jatko-opintoihin tai työ(paja)toimintaan.

Tavoitteena on luoda turvallinen, terapeuttinen ja itseluottamusta vahvistava oppimisympäristö, jossa on mahdollisuus mielekkääseen ja merkitykselliseen toimintaan. Opimme toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja saamme valmiuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa. Yksilöllisillä oppimismenetelmillä ja riittävillä toistoilla pyrimme saavuttamaan omat tavoitteemme.

Oppimisyksikkö Lampun erityispiirteitä ovat toiminnallisuus, arjen taitojen kehittäminen käytännön tilanteissa; luovat aineet, joilla kehitetään itseilmaisua ja itseluottamusta; kokemuksellinen oppiminen ja elämyksellisyys; terveyden edistäminen; liikunnallisuus (päivittäinen ulkoilu ja monipuolinen ohjattu liikunta) sekä arjessa tarvittavien tiedollisten aineiden, kuten it-taitojen, äidinkielen, matematiikan, rahan ja kellon sekä kotitalouden harjoittaminen käytännönläheisesti.

Tervetuloa oppimaan Lamppuun!
Meillä on vapaita paikkoja!

Asiakaspaikkatiedustelut: minna.pietikainen@lyhty.fi

Omavalvontasuunnitelma

Ota yhteyttä:
lamppu (at) lyhty.fi
Tähkätie 4 A
050 - 302 1169