OPPIMISYKSIKKÖ LAMPPU

Oppimisyksikkö Lamppu tarjoaa osallistavaa, itsenäisyyttä tukevaa päivätoimintaa peruskoulun päättäneille nuorille. Lampussa on mahdollisuus peruskoulussa hankittujen tietojen täydentämiseen ja elämässä tarvittavien taitojen vahvistamiseen. Lampussa ollaan pääsääntöisesti 5 vuotta, jonka aikana pyritään erilaisten kokeilujen ja työharjoitteluiden kautta luomaan kullekin asiakkaalle oma polku esimerkiksi jatko-opintoihin tai työ(paja)toimintaan.

Tavoitteena on luoda asiakkaille turvallinen, terapeuttinen ja itseluottamusta vahvistava oppimisympäristö, jossa heillä on mahdollisuus mielekkääseen ja merkitykselliseen toimintaan. He oppivat toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja saavat valmiuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Yksilöllisillä oppimismenetelmillä ja riittävillä toistoilla pyritään saavuttamaan kunkin asiakkaan omat tavoitteet. Oppimisyksikkö Lampun erityispiirteitä ovat toiminnallisuus, arjen taitojen kehittäminen käytännön tilanteissa; luovat aineet, joilla kehitetään itseilmaisua ja itseluottamusta; kokemuksellinen oppiminen ja elämyksellisyys; terveyden edistäminen; liikunnallisuus (päivittäinen ulkoilu ja monipuolinen ohjattu liikunta) sekä arjessa tarvittavien tiedollisten aineiden, kuten it-taitojen, äidinkielen, matematiikan, rahan ja kellon sekä kotitalouden harjoittaminen käytännönläheisesti.

Tervetuloa oppimaan Lamppuun!
Meillä on vapaita paikkoja!

Asiakaspaikkatiedustelut: minna.pietikainen@lyhty.fi

Omavalvontasuunnitelma

Ota yhteyttä:
lamppu (at) lyhty.fi
Tähkätie 4 A
050 - 302 1169